KollegaDansk

KollegaDansk er et kursusforløb rettet mod virksomheder med udenlandske medarbejdere, der har behov for at lære mere dansk.

Formålet er med KollegaDansk er at skabe en synergi mellem sproglig, faglig og social integration af den udenlandske medarbejder.

KollegaDansk adskiller sig fra traditionel sprogundervisning ved at inddrage både dansktalende og ikke-dansktalende i forløbet samt at vægte læring, implementering og forankring lige højt.

Det primære udbytte vil være øget produktivitet, effektivitet og fastholdelse samt kortere oplæringsperioder.

 

Sproglig integration

Fagligt udbytte

Socialt udbytte

Det unikke

Sproglig integration

KollegaDansk styrker den daglige dialog mellem virksomhedens dansktalende og dansklærende medarbejdere.

Formålet er med KollegaDansk er at skabe en synergi mellem sproglig, faglig og social integration af den udenlandske medarbejder. De primære resultater vil være øget produktivitet, effektivitet og fastholdelse samt kortere oplæringsperioder.

Det faglige udbytte

KollegaDansk ses hurtigt på bundlinjen. For det første forkorter forløbet oplæringsperioden betragteligt.

Det tætte samarbejde med sprogkollegaen smitter af på det faglige forhold, og den nye medarbejder når simpelthen hurtigere den forventede produktivitet og  effektivitet.

De faglige fremskridt giver en mere tilfreds medarbejder, hvilket øger mulighederne for fastholdelse.

Social integration

KollegaDansk styrker den daglige dialog mellem kolleger.

Ved at hjælpe hinanden opbygges et tillidsforhold, der ikke bare øger den sproglige indlæringshastighed hos den nye medarbejder, men også en åbner op for en dialog om virksomhedskulturen.

Det styrkede sociale forhold mellem kollegerne betyder også mere tilfredse og loyale medarbejdere, som gør fastholdelse nemmere.

Hvad gør KollegaDansk til noget specielt?

KollegaDansk adskiller sig fra normal sprogundervisning ved at involvere både dansktalende og dansklærende medarbejdere læringsforløbet.

KollegaDansk klæder begge kolleger på til med enkle midler at fordanske den daglige dialog. Kollegerne arbejder i sprogpar (som sidemandsoplæring), hvor den ene lærer at hjælpe med sproget, og hvor den anden lærer at modtage hjælp og spørge om hjælp.

Udgangspunktet er det faglige sprog og samarbejdet i dagligdagen. Konteksten er klar og relevant, og sprogparrene kan koncentrere sig om at udvikle sproget hos den dansklærende kollega.

KollegaDansk ved også, at læring skal op af bogen og ud i verden. Derfor prioriterer vi implementering og forankring på højde med læring og sikrer dette gennem  observation og hjælp i hverdagen.